futureyes grå

Vi är ledande företag inom målstyrning, ledningssystem, balanserade styrkort och kvalitetssystem. Vi hjälper till i alla typer av verksamheter från privata företag till offentlig sektor.

Vår specialitet är intellektuell produktion eller tjänsteproduktion, som helt eller till stora delar består av osynligt arbete. Futureyes är ett nätverk av fristående konsulter och företagare, med samsyn på hur verksamheter ska fungera och utvecklas när allt är som bäst.

Vi ser på verksamheter med värdeglasögon och fokuserar på balans och tillväxt i alla fokusområden. Samverkan bland medarbetarna blir unik genom att vi gemensamt arbetar med företagets immateriella tillgångar, dvs perspektiven Kunder, Produkter och Produktion. Vi tillhandahåller spetskompetenser inom alla dessa områden samt dessutom under Medarbetar- och Ekonomiperspektiven.

Vision

Skapa den förändringsbenägna friktionsfria organisationen.

Affärsidé

Vi hjälper företag och organisationer att utvecklas genom målstyrning, för att skapa effektivitet, framgång, delaktighet och arbetsglädje.

NÄRHETEN MELLAN OSS OCH VÅRA KUNDER
ÄR FRAMGÅNGSFAKTORN ENLIGT OSS.