Tjänster & produkter

Vi är ett ledande företag inom målstyrning, ledningssystem, balanserad styrning och kvalitetssystem. Vi hjälper till i alla typer av verksamheter från privata företag till offentlig sektor. Vår specialitet är intellektuell produktion eller tjänsteproduktion, som helt eller till stora delar består av osynligt arbete.

Här nedan kan du läsa lite mer om vad vi gör och även fördjupa dig i specifika områden.

Ledningssystem

Eyescube

Vi tillhandahåller ett av marknadens bästa, enklaste och mest beprövade verksamhetsstöd. Eyescube 8 kan stödja din organisation, oavsett storlek, med balanserad styrning, processledning, målstyrning och kvalitet.

UTBILDNING

FYSISK ELLER ONLINE

Utbildningen vi håller sker fysiskt eller online, helt enligt era förutsättningar och önskemål. Onlineutbildning gör att du kan ta del av utbildningen när du vill och vart du än befinner dig.

KONSULTATION

VI FÖLJER MED

Vi hjälper till och utbildar er personal, allt för att ert arbete med målstyrning ska bli så effektivt som möjligt. Vi hjälper er att åstadkomma bättre effektivitet, ständiga förbättringar, bättre samarbete, högre kvalitet och tydlig kommunikation. Är ni intresserade av konsultation vänligen kontakta oss för mer information.

ÖVERBLICK AV VÅRA TJÄNSTER

EYESCUBE 8

Ledningssystemet Eyescube har byggts på 20 års erfarenhet av verksamhetsstöd. Verktyget är webbaserat och du köper det inte, du hyr och vi driver det åt dig i våra egna servrar.

MÄTNING

Mätning av verksamhetens prestation skapar insikter till grund för ett strukturerat förbättringsarbete. Vi mäter för att vi vill se ett mönster, gärna med framförhållning. Mätningen ska ligga till grund för handling.

PERSONALUBILDNING

Vi hjälper till i utbildningen av din personal för att den ska bli så effektiv som möjligt. Vi hjälper dig att åstadkomma bättre effektivitet, ständiga förbättringar, bättre samarbete, högre kvalitet och tydlig kommunikation.

KARTLÄGGNING

Genom att hjälpa dig med kartläggningen av dina processer kan vi öka din organisations effektivitet. Det handlar inte om att friställa personal, utan snarare om att så stor del av resurserna som möjligt ska hamna som nytta hos kunden.

LEDNINGSSYSTEM

Vi kan tillhandahålla er med ett av marknadens bästa, enklaste och mest beprövade verksamhetsstöd – Eyescube 8. Eyescube 8 kan stödja din organisation, oavsett storlek, med balanserad styrning, processledning, målstyrning och kvalitet.

WORKSHOP

En workshop kan exempelvis avhandla skillnaden mellan KRI och KPI.

KRI (Key Result Indicator). KPI (Key Performance Indicator).

ONLINEKURSER

Utbildningen vi håller sker online, för att du ska kunna ta del av utbildningen vart du än befinner dig.

SUPPORT

Vi erbjuder support i Eyescube 8, vi hjälper till när problem uppkommer. Vi driver Eyescube 8 åt dig via våra servrar och finns att tillgå när du behöver hjälpen.