Eyescube – digitalt ledningsstöd för målstyrning

Med Eyescube kommer ni snabbt igång med er målstyrning. Utifrån er verksamhets behov kan ni börja i liten skala för att sedan utöka i er egen takt. Inga installationer eller integrationer krävs för att komma igång.

Passar alla modeller och processer

Eyescube kan anpassas helt till alla modeller av målstyrning, exempelvis OKR, SMARTA mål, balanserat styrkort med mera. Systemet är fullt konfigurerbart.

Se hela organisationen

Hela organisationens mål presenteras i en översikt som visar status för pågående arbeten och trender mot målvärde. Här kan ni även samla och hantera affärsplaner, strategier, rutiner, metoder och processer.

Webbaserat system

Har du tillgång till internet så har du tillgång till Eyescube – oavsett var i världen du befinner dig. Eyescube finns i en säker molnlösning som fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon.

Ad-integration

Eyescube kan integreras mot företagets AD (Active Directory) vilket underlättar användarhanteringen och möjliggör single-sign-on.

Kontroll och delaktighet

Du styr vem som ska ha rättighet att se, läsa, redigera och skapa innehåll. Rättigheter kan du enkelt styra på individnivå.

Transparens

Mål och resultatmått kan enkelt exporteras som bilder till exempelvis presentationer, externa och interna webbsidor. Det är även enkelt att exportera data för inläsning i andra system.

Hantera mätdata

Mätdata kan enkelt registreras eller importeras via Eyescubes integrationsgränssnitt från andra system, för att jämföra mot uppsatta mål och göra djupare analys.

Gästhantering

Intressenter och tillsynsmyndigheter kan beredas tillträde till systemet. Exempelvis kan skolinspektionen göra sina inspektioner via gästinloggning.

Drift och support

Vi erbjuder fortlöpande support och hjälper till när problem uppkommer. Vi driftar Eyescube åt dig via våra servrar för att säkerställa tillgänglighet och drift dygnet runt.