2016-09-22

Gantt schema är ett bra verktyg!

De allra flesta har någon gång i karriären träffat på Gantt-schema. Vilka är då fördelarna med att använda den typen av uppställning? Gantt synliggör: Var olika aktiviteter/projekt befinner sig När varje aktivitet börjar och slutar Hur länge varje delmoment pågår Var olika delmoment överlappar varandra och hur mycket Start och slut […]