Med en gemensam bild och röd tråd blir målstyrningen på riktigt!

Möjligheten att nå målen ökar med 40% med ett bra målarbete.

För att nå önskat läge behöver alla veta vad det läget är, vilken vision som organisationen ska jobba mot.

Strategi + kommunikation

Ett bra målarbete börjar med att ta fram strategierna. Kommunicera målen till alla så blir ert målarbete framgångsrikt.

Det är viktigt att prata om målen, vad de betyder, vad det är som ska uppnås, vad syftet är.

Engagemang och långsiktighet

När vi får till den röda tråden från strategiska mål till vad som ska göras för att nå dem så skapas ett engagemang, alla i organisationen vet vad de bidrar med på lång sikt.

Använd klokskapen som finns hos alla för att ta fram handlingsplaner, det ger engagemang och det blir så mycket roligare.

Mät och utvärdera

Ett vanligt uttryck är ”det som mäts blir gjort”. En viktig del i den röda tråden är nyckeltal som hjälper er att veta om ni är på rätt väg mot målen. Att mäta rätt saker och inte använda för många nyckeltal kan vara en utmaning.

Utvärdera ofta på alla nivåer i organisationen. Var inte rädd att justera om det behövs.

Raketmodellen

Futureyes raketmodell gör det enkelt att sätta mål. Det räcker inte med ekonomiska mål för att få en framgångsrik verksamhet. Modellen ser till att alla delar i verksamheten kommer med.

Ta fram ett eller flera mål som visar vad ni vill uppnå inom varje perspektiv. Korta och krispiga målformulering gör dem lättare att förstå och skapar större engagemang.

Arbetssätt – Målstyrning

Att sätta mål kan vara enkelt. Att nå mål som är en del av dagliga rutiner kan också vara lätt. Att nå mål som syftar till förändring, nya vanor och beteenden kräver däremot nya arbetssätt och metoder.

När vi sätter mål och tar fram handlingsplaner gör vi det ofta med en hög ambition. Flera undersökningar visar att 9 av 10 verksamheter misslyckas med att nå sina affärsmål.

Så vill vi inte ha det!

Luften går lätt ur när arbetet med att ta fram och presentera strategier är klart. I bästa fall påbörjas jobbet att skapa handlingsplaner men kraften att få en samlad bild av som ska göras finns inte.

Låt oss hjälpa er komma vidare!

Jag vill jobba med målstyrning på riktigt!

Vi hjälper er att enklare nå era verksamhetsmål, boka ett möte så går vi igenom era behov och vad vi erbjuder.