Målstyrning som skapar engagemang och resultat

Vi erbjuder dig ett av marknadens enklaste digitala verktyg för målstyrning – Eyescube. Vi kan hjälpa till att definiera mål och ta fram en arbetsprocess för att uppnå bästa resultat. Eyescube passar alla verksamheter, från privata företag till offentlig sektor.

Vi gör det enklare att uppnå dina verksamhetsmål.

Verktyg

Digitalt stöd för målstyrning

Eyescube är ett webbaserat verktyg som underlättar arbetet med målstyrning och skapar engagemang hos dina medarbetare.

Strategi

Kartläggning och målsättning

Tillsammans kan vi formulera mål och aktiviteter för att öka din organisations måluppfyllnad och resultat.

Uppföljning

Mätning och utvärdering

Vi ger dig stöd för hur man kan mäta, följa upp och utvärdera för att identifiera mönster och utvecklingsmöjligheter.

Kunskap

Utbildning och workshops

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar och workshops riktade både till ledare och medarbetare. Utbildningen kan ges online eller på plats hos dig eller oss.

Nyfiken?

Kunderna berättar

Anders Frölander, COO Svensk Hemleverans

Eyescube hjälper oss att nå resultat genom att hålla fokus på strategiska mål, handlingsplaner och aktiviteter. En av de största fördelarna med verktyget är att vi har en gemensam bild vart vi ska i hela företaget.

Mikael Åbom, VD Fonus

Jag får loss enormt mycket kreativitet genom det här som jag inte hade fått annars. Det byggs upp en stor kompetensdatabas i systemet.

Hör av dig!

Adress

Futureyes AB
Pipersgatan 32
112 28 Stockholm

Telefon

Marie: 073 – 500 80 35
Anders: 076 – 327 97 96

Futureyes