2022 - 05 - 11

Marie har på ett positivt och engagerande sätt lett oss i vårt arbete med att skapa en strategisk plan. Vi har nu en vision och en målbild som är 100% Tjejzonen.

Det känns så skönt att alla i organisationen har en tydlig bild av vårt uppdrag. Med hjälp av Eyescube kan vi nu jobba fokuserat med våra mål, nyckeltal och aktiviteter.

Eva Glückman

Generalsekreterare Tjejzonen