Förändra och förenkla på riktigt!

Futureyes gör det svåra enkelt!

Vilken förändring behöver ni?

Några exempel på utförda uppdrag av våra konsulter.

✅ Leda arbetet med att ta fram ny strategi för en av Sveriges största stödorganisationer för tjejer.

✅ Kravställa och implementera nytt medlemsregister för frivillig försvarsorganisation.

✅ Projektledning och verksamhetskonsulting – Implementering av IFS Cloud + IFS Mobile Work Order för stort servicebolag i Norge, Danmark och Sverige.

✅ Genomlysning på ett av Sveriges ledande företag inom Facility Management.
Resultatet utgjorde underlag för beslut om utveckling av ny operativ modell.

✅ Ta fram ny operativ modell för ledande företag inom Facility Management .
Målet var ökad kundnöjdhet och lönsamhet genom att utveckla och implementera gemensamma arbetssätt, med IT-lösningar, i hela organisationen.

✅ Stötta företagsledning i att skapa praktiskt målstyrningsarbete för att utveckla verksamheten och förbättra resultat inom flera områden.

Vi förenklar och engagerar

När vi kommer in i en organisation jobbar vi med system, processer, information och människor. För att verkligen få till en förbättring så måste alla delar vara med.

För oss är utgångspunkten att FÖRENKLA och att se till att helheten blir tydlig för alla. Vi ser till att medarbetarna får rätt förutsättningar så att de kan lägga tid på rätt saker på rätt sätt.

Med driv och energi förbättrar och förenklar vi för varje medarbetare och ser till att förändringen genomförs, att den blir på riktigt!

Så här jobbar vi med förändrings- och projektledning

Vi tror på att det går att göra förbättringar i små steg för att nå stora uppsatta mål. Inget är för litet för att förenkla (eller för stort).

För oss är det viktigt att kunskapen finns kvar hos er när vi lämnar vårt uppdrag och att det finns en förståelse mellan olika funktioner inom organisationen för de gemensamma arbetssätten.

  • Vi hjälper er med allt ifrån att lägga upp ert förändringsarbete till att genomföra förändringen ut till varje medarbetare.
  • Vi hjälper er i arbetet med att förenkla för medarbetarna och förklara hur processerna fungerar och hänger ihop i det dagliga arbetet. 
  • Vi ser till att det finns en tydlig förvaltning hos er av de förbättrade arbetssätten innan vi lämnar uppdraget.

Ni får även en stor portion engagemang och energi från oss!

Boka möte

Ta kontakt med oss via formuläret nedan så pratar vi mer om just era behov!