Förändra och förenkla på riktigt!

Futureyes gör det svåra enkelt!

Vilken förändring behöver ni?

När målen är satta kommer nästa steg – att få till förändringen. Det kan vara att förändra arbetssätt, organisation, digitalisera etc. Saknar ni kraften och tiden att själva driva arbetet för att nå målen?

Vi hjälper till att ta fram vad som ska göras för att nå målen och att genomföra förändringarna.

Vi förenklar och engagerar

När vi kommer in i en organisation jobbar vi med processer, system, information och människor. För att verkligen få till en förbättring så måste alla delar vara med.

För oss är utgångspunkten att FÖRENKLA och att se till att helheten blir tydlig för alla. Vi ser till att medarbetarna får rätt förutsättningar så att de kan lägga tid på rätt saker på rätt sätt.

Med driv och energi förbättrar och förenklar vi för varje medarbetare och ser till att förändringen genomförs, att den blir på riktigt!

Så här jobbar vi med förändrings- och projektledning

Vi tror på att det går att göra förbättringar i små steg för att nå stora uppsatta mål. Inget är för litet för att förenkla (eller för stort).

För oss är det viktigt att kunskapen finns kvar hos er när vi lämnar vårt uppdrag och att det finns en förståelse mellan olika funktioner inom organisationen för de gemensamma arbetssätten.

  • Vi hjälper er med allt ifrån att lägga upp ert förändringsarbete till att genomföra förändringen ut till varje medarbetare.
  • Vi hjälper er i arbetet med att förenkla för medarbetarna och förklara hur processerna fungerar och hänger ihop i det dagliga arbetet. 
  • Vi ser till att det finns en tydlig förvaltning hos er av de förbättrade arbetssätten innan vi lämnar uppdraget.

Ni får även en stor portion engagemang och energi från oss!

Boka möte

Ta kontakt med oss via formuläret nedan så pratar vi mer om just era behov!