2019 - 12 - 15

Futureyes får ny ägare

Marie Säleby Consulting AB är ny ägare till Futureyes. Bolaget kommer att fortsätta utveckla målstyrningsverktyget Eyescube och kommer under 2020 att lansera en ny modernare version.

I de olika utvecklingsuppdrag som vi har drivit har det blivit tydligt att många företag tar fram mål för verksamheten som ofta blir en pappersprodukt. Det blir svårt att kommunicera till medarbetarna och att följa upp aktiviteter och mål.

Vi vill ge företag ett enkelt sätt att hantera verksamhetens mål på alla nivåer, från övergripande företagsnivå till individuell medarbetarnivå. En viktig aspekt är att visualisera målen så det blir en naturlig del i verksamhetens arbete. När alla vet vart företaget är på väg och jobbar mot samma mål kan varje medarbetare fokusera på rätt saker som i sin tur bidrar till ett bättre resultat.