2020 - 03 - 15

Målburen – konsten att lyckas med målstyrning

Målburen – konsten att lyckas med målstyrning

Boken är skriven av Futureyes grundare Jan-Erik Lundström som tidigt intresserade sig för balanserade styrkort och såg värdet med målstyrning.

Målburen bygger på erfarenheter av både framgångar och misslyckanden. Boken ger praktiska, strukturerade metoder för en effektiv målstyrning där målen blir kända och anammade av alla medarbetare, där arbetet på väg mot målen kan följas upp, mätas och utvärderas. Den svåra konsten målstyrning handlar dessutom om bättre kännedom om marknad, kund, konkurrenter och personal som den viktiga resursen – och allt är nödvändigt i ett lyckat förändringsarbete.

Är du nyfiken och vill läsa boken – kontakta oss