Vi gör det enklare att uppnå din verksamhets mål

Oavsett om din verksamhet vill komma igång med målstyrning eller utveckla er befintliga målstyrning kan vi hjälpa till.

Verktyg

Digitalt ledningsstöd för målstyrning

Digitala verktyg underlättar arbetet med målstyrning, skapar transparens i hela organisationen och engagemang hos alla berörda medarbetare. Eyescube är ett webbaserat ledningssystem för just målstyrning, som är enkelt att använda, utveckla och uppda-tera. Eyescube fungerar på dator, surfplatta och mobiltelefon.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Införande av Eyescube
  • Drift av Eyescube

Strategi

Kartläggning och målsättning

Grunden i ett effektivt målarbete är att identifiera vilka mål som din verksamhet har för att realisera er strategi. Det handlar om att effektivisera och tydliggöra så att dina medarbetare vet vad som ska göras och varför.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Identifiera och prioritera mål
  • Ta fram mätpunkter, nyckeltal etc.

Uppföljning

Mätning och utvärdering

Mätning av verksamhetens prestation skapar insikter till grund för ett strukturerat förbättringsarbete. Syftet med mätningen är att identifiera mönster och utvecklingsmöjligheter. Uppföljningen ligger sedan till grund för nya eller justerade aktiviteter. Genom Eyecube är det enkelt att tillsammans med ledare och medarbetare utvärdera mål och ge direkt feedback.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Mätning och uppföljning
  • Analys och utvärdering

Kunskap

Utbildning och workshops

Effektiv målstyrning handlar om så mycket mer än att sätta mål och göra aktiviteter, det handlar om att sätta rätt mål och rätt aktiviteter. Det handlar också om att få alla – både chefer och medarbetare – med på banan och skapa insikter i varför målstyrning är viktigt.

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Workshops
  • Utbildningar
  • Online eller fysiskt