Svensk Hemleverans

Svensk Hemleverans

Svensk Hemleverans, som ingår i NTM-koncernen, är ett av de större distributionsföretagen i Sverige. Varje dag arbetar cirka 1 100 medarbetare för att säkerställa att morgontidningar, brev, reklam, paket och andra försändelser når sina mottagare runtom i Sverige – i tid. Det är ett uppdrag som ställer höga krav på en väl fungerande verksamhet.

– Vi hade under en längre tid upplevt att hanteringen av våra kundärenden kunde bli effektivare, berättar Anders Frölander, kvalitets- och miljöchef på Svensk Hemleverans.

Företaget anlitade därför Marie Säleby Consulting för att göra en genomlysning av deras verksamhet och rutiner. Över 30 personer intervjuades, en rad olika förbättringar inom detta område identifierades och en aktivitetsplan för genomförande togs fram.

– Hanteringen av kundärenden från våra tidningsprenumeranter såsom uteblivna leveranser och reklamationer är ett prioriterat område hos oss. Vi beslutade oss därför att börja med att se över detta område, säger Jan Persson, vd på Svensk Hemleverans.

Enklare förändringar i rutiner, tilldelning av ansvarsområden och ett smartare utnyttjande av det befintliga distributionssystemet medförde många fördelar. Internt kunde man minska antalet ärenden som sköttes via e-postmeddelanden och i olika e-postgrupper eftersom alla ärenden nu istället registreras, hanteras och följs upp i distributionssystemet. Detta har i sin tur medfört en förbättrad arbetsmiljö, minskat dubbelarbete och frigjort tid eftersom antalet personer som behöver vara involverade i varje ärende har minskat.

– Våra interna ärenden har minskat med en tredjedel, och e-post som tidigare gick till exempelvis 9 medarbetare hamnar nu istället direkt hos rätt person. Jag uppskattar att vi har sparat fem minuter eller mer per ärende. Totalt blir det cirka 1700 timmar per år som vi nu kan använda till mer värdeskapande aktiviteter, förklarar Emelie Sjunneskog, projektledare på Svensk Hemleverans kvalitets- och miljöavdelning.

Tack vare de nya rutinerna är det nu också enklare att följa upp ärenden och säkerställa att ingen kund faller mellan stolarna. Allt för att kunna leverera en högklassig kundservice.

– Med väldigt enkla medel och utan att behöva investera i ny teknik har vi nu smartare processer och rutiner som verkligen gör skillnad för oss. Ibland behöver man ett par externa ögon som kan titta på verksamheten från ett annat perspektiv och bidra med ett nytänk, precis det gav Marie Säleby Consulting oss, avslutar Jan Persson.

Kasthall

Kasthall

Sedan 1889 har anrika Kasthall designat och producerat exklusiva mattor till bostäder, kontor, butiker, hotell – till och med det kungliga slottet. Alla mattor skräddarsys efter kundens individuella önskemål. Varje val avseende exempelvis design, mönster, storlek, färg, material, slitstyrka med mera påverkar hur tillverkningen ska gå till. Det ställer höga krav på en effektiv och kvalitetssäkrad process, från första beställning till slutlig leverans.

–Vi har i många år haft ett affärssystem som egentligen var för komplext för vår verksamhet. Det bidrog till att medarbetarna till stor del hanterade beställningarna manuellt, genom noteringar på papper och i systemets fritextfält, berättar Susann Nahlbom, CFO på Kasthall.

Systemet var dessutom gammalt och levererade inte användbar statistik på ett optimalt sätt. Kasthall tog därför hjälp av Marie Säleby Consulting i arbetet med att dels identifiera ett nytt affärssystem som bättre skulle passa verksamheten, dels genomföra det förberedande arbetet och implementation av det nya systemet.

En av de största utmaningarna i Maries arbete var att identifiera kundens alla valmöjligheter och hur de påverkade varandra i tillverkningen. All kunskap som Kasthalls medarbetare hade i huvudet skulle dokumenteras och översättas till en datastyrd process, en så kallad produktkonfigurator. Marie satte därför stort fokus på samarbete över avdelningsgränserna, för att synliggöra alla steg i en mattas tillverkning.

–Att skapa förståelse för varje individs roll var en viktig förutsättning för ökat ansvarstagande och bättre samarbete. Efter Maries genomlysning är risken för missförstånd numera näst intill obefintlig, menar Susann.

För Kasthalls produktionsverksamhet har det nya systemet resulterat i många fördelar.

–Nu har vi en övergripande men också väldigt tydlig bild av resursbehovet för varje matta och kan se exakt hur lång tid varje steg i tillverkningen tar. Vi kan också säkerställa att varje maskin används så effektivt så möjligt, förklarar Tomas Josefsson, som är produktionschef på fabriken i Kinna.

Tack vare den statistik som systemet nu genererar, kan korrekta och strukturerade uppföljningar göras. Det innebär att Kasthall bland annat kan analysera trender, ta fram bättre kalkyler och göra smartare inköp. Den noggranna planeringen betyder att kunden redan dagen efter sin beställning kan få ett exakt leveransbesked. Dessutom kan leveranser samköras, vilket är bra utifrån både ett ekonomiskt och ett miljömässigt perspektiv.

–För vår del har det varit väldigt bra med ett par externa ögon i det här arbetet, en person som var oberoende och inte hemmablind. Marie satte sig snabbt in i vår verksamhet och kunde ifrågasätta på ett helt annat sätt än någon inom organisationen hade kunnat. Det var oerhört värdefullt för oss, avslutar Susann.