Skapa engagemang och få resultat med en gemensam bild

Skapa engagemang och få resultat med en gemensam bild

Skapa engagemang och få resultat med en gemensam bild

Tänk dig att gå från möten med känslan av att ha haft fokus på rätt saker och att ha gjort kloka prioriteringar. Alla har en tydlig bild av vart verksamheten ska och vad just de ska bidra med för att nå målen. Du vet exakt hur ni ligger till utan att ha lyssnat på långa detaljerade avrapporteringar om vad som gjorts och inte gjorts.

Enligt en Gallup-undersökning vet endast hälften av alla medarbetare vad som förväntas av dem. När 80% känner till vad som förväntas ökar omsättning, säkerhet och produktivitet i verksamheten enligt undersökningen.

När vision och strategier inte kommer längre än till ledningsgruppen – på sin höjd presenteras på något enstaka personalmöte. Hur ska då alla veta vad som förväntas?

Ta vara på allas klokskap
Det är tillsammans vi skapar förutsättningar för att nå målen. Ledare som har tillit till sina medarbetare vågar dela med sig av strategierna.

Prata tillsammans om vad strategierna betyder för er så att alla förstår hur de kan bidra genom att skapa och genomföra sina handlingsplaner i teamen. Det ökar motivation och engagemang hos alla, det är då det verkligen händer saker i organisationen.

En gemensam bild
Skapa en gemensam bild för alla, där allt från strategier till handlingsplaner finns tillgängliga. Alla i organisationen ser den röda tråden från de övergripande målen till sina aktiviteter. Det är enkelt att se vad ni ska uppnå tillsammans.

Idag är det ett överflöd av information och många kan säkert känna igen känslan att inte veta var informationen finns. Strategier och handlingsplaner finns ofta utspridda i olika typer av dokument.
Samla allt på ett ställe och skapa en säkerhet i att ha rätt information att utgå från i arbetet mot att nå målen.

Använd den gemensamma bilden på era möten, allt från ledningsgrupp till möten i olika team, så har alla samma bild av visionen och målen. Prata om och följ upp ofta vad som ska göras för att nå dit. Gärna varje vecka eller ännu oftare.

Jobba tillsammans mot samma mål och ta hjälp av varandra! Då kommer resultaten.

Publicerad på Personal & chef Skapa engagemang och få resultat med en gemensam bild (personalchefsthlm.se)

 
Målburen – konsten att lyckas med målstyrning

Målburen – konsten att lyckas med målstyrning

Målburen – konsten att lyckas med målstyrning

Boken är skriven av Futureyes grundare Jan-Erik Lundström som tidigt intresserade sig för balanserade styrkort och såg värdet med målstyrning.

Målburen bygger på erfarenheter av både framgångar och misslyckanden. Boken ger praktiska, strukturerade metoder för en effektiv målstyrning där målen blir kända och anammade av alla medarbetare, där arbetet på väg mot målen kan följas upp, mätas och utvärderas. Den svåra konsten målstyrning handlar dessutom om bättre kännedom om marknad, kund, konkurrenter och personal som den viktiga resursen – och allt är nödvändigt i ett lyckat förändringsarbete.

Är du nyfiken och vill läsa boken – kontakta oss