Insikter får bolag att växa!

Vi är ett ledande företag inom målstyrning, ledningssystem, balanserad styrning och kvalitetssystem. Vi hjälper till i alla typer av verksamheter från privata företag till offentlig sektor. Vår specialitet är intellektuell produktion eller tjänsteproduktion med stora delar osynligt arbete

Fördjupa dig i vår vision här!
EYESCUBE 8
Vi tillhandahåller ett av marknadens bästa, enklaste och mest beprövade verksamhetsstöd. Eyescube 8 kan stödja din organisation, oavsett storlek, med balanserad styrning, processledning, målstyrning och kvalitet.
Alla möjligheter finner du här

Ledningsystem

Eyescube 8 kan stödja din organisation, oavsett storlek, med balanserad styrning, processledning, målstyrning och kvalitet.

Målstyrning och organisationsutveckling

Vi hjälper till med införande av målstyrning, balanserad styrning och det IT-stöd som behövs för verksamhetens framgång.

Processorientering och LEAN

Det moderna sättet att styra, leda och organisera företag. Går mycket bra att tillämpa på intellektuell/osynlig produktion. Futureyes metod säkerställer stöttåliga verksamheter, som överlever chefsbyten och omorganisationer.

Nyheter

I verksamheten händer hela tiden otroligt mycket, här är en bråkdel som vi tror kan vara matnyttig information för din verksamhet.

Nytt system för nyhetsbrev!

På Futureyes lever vi som vi lär! Minska dubbelarbete, plocka bort tidstjuvar och effektivisera processer. Nu har vi bytt system för våra utskick av nyhetsbrev vilket gör att utskicken kommer att se annorlunda ut i design och funktion. Tidigare så innehöll nyhetsbreven hela artiklar vilket gjorde det till en omständlig process att författa och designa varje separat nyhetsbrev. Det nya systemet sköter om det mesta av förarbetet och lägger upp varje nyhet i sin helhet direkt på vår hemsida. Det gör att du […]

En ny milstolpe i Kreditvärdighet!

Vårt interna kvalitetsarbete har gett resultat! Det är vi mycket glada och stolta över! FUTUREYES AB (556935-5687) har den 25 april 2017 UC SILVER (GOD KREDITVÄRDIGHET) UC SILVER indikerar att FUTUREYES AB är en trygg och solid partner att göra affärer med. Kreditbetyget baseras på UC Risk Företag som är marknadens säkraste modell för kreditbedömning. UC Risk uppdateras dagligen och bedömer sannolikheten för ett företag att hamna på obestånd inom ett år. UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. Med […]

Gantt schema är ett bra verktyg!

De allra flesta har någon gång i karriären träffat på Gantt-schema. Vilka är då fördelarna med att använda den typen av uppställning? Gantt synliggör: Var olika aktiviteter/projekt befinner sig När varje aktivitet börjar och slutar Hur länge varje delmoment pågår Var olika delmoment överlappar varandra och hur mycket Start och slut för hela projektet I en större organisation kan man också aggregera informationen uppåt och få överblick över de totala resurser som är knutna till pågående projekt. Förberedelse inför nya projekt Se var det finns […]

Läs mer